EGOB – MPPM 07 – OpenPM² (PfM) + ISO 21504 v2 Mini